Политика за поверителност

Оценяваме интереса Ви към нашите услуги и уебсайт (https://sofiaimplantcentre.com/), (нашият „Уебсайт“ и заедно с нашите услуги и продукти, нашите „Услуги“). Защитата на поверителността е много важна за нас и ние се ангажираме да защитаваме и уважаваме вашата поверителност. Настоящата Политика за поверителност определя информацията за това как събираме, съхраняваме, обработваме, прехвърляме и използваме данни, които ви идентифицират или са свързани с вас, като физическо лице (наричани по-долу „лична информация“) и която е предмет на Европейския регламент за защита на данните („ОРЗЛД“). Личната информация обхваща всички лични данни, както са определени в чл. 4 (1) ОРЗЛД.

Тази Политика за поверителност не описва обработката на лична информация, когато София Имплант Център я обработва от името на други администратори на данни. Ако имате някакви въпроси, свързани с обработката на вашата лична информация, моля, консултирайте се с европейската организация, която отговаря за обработката на личните ви данни.

1. Кой е администраторът на личните ви данни?

„Медицински и дентален център София Имплант“ ООД, със седалище ул. Околовръстен път 251Г, ММ Бизнес Център, София 1715, България, булстат 206304001 („София Имплант Център“ или „ние“) е администратор или обработващ, според случая, личните данни на клиента, съгласно европейското законодателство за защита на данните. Ние сме отговорни и контролираме обработката на вашите лични данни. В случай, че искате да се свържете с нас, може да намерите контактите ни най-долу на страницата.

2. Каква лична информация събираме?

В контекста на предоставянето на нашите Услуги, ние можем да събираме информация за вас. Тази информация обикновено включва следното:

● Ако създадете акаунт: вашето име, имейл адрес, телефонен номер, IP адрес, часова зона, езикови настройки, работодател, длъжност, както и информация за управление на вашия акаунт; информация, позволяваща използването на нашите Услуги; информация за фактуриране и последващи плащания.

● Ако използвате нашите Услуги: вашето име, имейл адрес, телефонен номер, часова зона, работодател, позиция, езикови настройки, IP адрес, часова зона, снимка на профила, както и информация за нашата комуникация с вас и всяка допълнителна информация, която ни предоставяте, докато настройките ви за поверителност позволяват достъп до тези части от информация.

● Ако използвате идентификационни данни на акаунти на трети страни, за да влезете в нашите Услуги: може да съберем информация, свързана с вашия акаунт като вашето име, имейл адрес, часова зона и списък със страници във Facebook, които притежавате (имена на страници, идентификатори, категории, брой харесвания).

● Ако се свържете с нас (чрез нашия уебсайт или чрез телефон, имейл или писмо) или ни изпратите запитване: име, имейл адрес, IP адрес, информация за нашата комуникация с вас и всякаква допълнителна информация, която ни предоставяте.

● Ако само използвате нашия уебсайт: нашите сървърни регистрационни файлове от вашия браузър или устройство, което може да включва IP адрес, данни за геолокация, идентификация на устройството, данни от браузъра, тип браузър (потребителски агент, версия на браузъра и т.н.), тип устройство, модел на устройството, версия на операционната система, разделителна способност на екрана, информация за вашето използване на нашия уебсайт (списък на посетените страници и т.н.) и онлайн дейности и информация, получена с използването на бисквитки (вижте раздел 9 по -долу).

3. Как събираме информация?

Тази лична информация се събира по много начини и може да включва:

● лична информация, която ни предоставяте: по-голямата част от личната информация, която получаваме, идва доброволно от нашите потребители в хода на използването на нашите Услуги, например при посещение на нашия уебсайт, комуникация с нас или в процеса на заявяване на нашите Услуги.

Вие сте свободни да изберете коя информация искате да ни предоставите или дали въобще искате да ни предоставите информация. Въпреки това, известна информация, като вашето име, имейл адрес, телефонен номер и информация за заявените от вас Услуги, може да е необходима за изпълнение на нашите договорни задължения. Без да предоставите тази информация, няма да можете да поръчате определени Услуги или да сключите договор с нас.

● лична информация, събрана чрез технология: докато използвате нашия уебсайт, ние можем да събираме пасивна информация чрез използването на бисквитки. Моля погледнете секция 9 за повече информация.

● личната информация, която получаваме от други: може да получим лична информация за потребители от трети страни, като например сайтове в социалните медии, правоприлагащи органи, консултанти по маркетинг и др.

4. Защо и на какво правно основание събираме и използваме Вашата лична информация?

Моля, обърнете внимание, че известието относно правното основание се отнася до правните обосновки съгласно GDPR. Причините за използване на вашата лична информация могат да се различават в зависимост от целта на събирането. Редовно използваме вашата информация за следните цели и на следните правни основания:

● Ние използваме вашата информация, за да изпълняваме нашите договорни услуги или преди да сключим договор с вас. Ако използвате Услуги от София Имплант Център или ако се свържете с нас, за да поискате нашите Услуги, ние използваме вашата информация, за да ви предоставим тези Услуги. Информацията, която използваме, включва: информация, от която се нуждаем, за да се свържем с вас или да общуваме по друг начин с вас; ако сте регистриран потребител: информация за управление на вашия акаунт; информация, позволяваща използването на Услугите; информация за фактуриране и последващи плащания.

● Ние използваме вашата информация, ако това е оправдано от нашите законни интереси. Използването на вашата информация също може да е необходимо за нашите собствени бизнес интереси. Например, можем да използваме част от вашата информация за оценка и преглед на нашите бизнес резултати, за създаване на финансови отчети; да подобрим нашите Услуги или да идентифицираме потенциални заплахи за киберсигурност. Ако е необходимо, можем също да използваме вашата информация, за да преследваме или да се защитаваме срещу правни искове.

● Ние използваме вашата информация, след като получим вашето съгласие. В някои случаи може да поискаме да ни предоставите отделно съгласие за използване на вашата информация. Можете да откажете своето съгласие и отказът няма да има отрицателни последици за вас. Вие сте свободни да оттеглите съгласието си по всяко време. Ако сте ни дали съгласие да използваме вашата информация, ние ще я използваме само за целите, посочени във формуляра за съгласие. Това включва и нашите маркетингови кампании. Ако се регистрирате в нашия имейл бюлетин или когато ни предоставите своя имейл адрес, за да ни позволите да използваме този имейл адрес за имейл маркетинг, ние ще използваме вашата лична информация в нашите имейл маркетингови кампании. Можете да се отпишете от нашия бюлетин по имейл по всяко време, като следвате връзката за отписване в долната част на нашите маркетингови имейли. Можете също така да се свържете с нас чрез имейл адрес, предоставен в края на тази Политика за поверителност, за да поискате да ви премахнем от нашия имейл списък.

● Използваме вашата информация, за да спазваме законовите задължения. Ние сме длъжни да съхраняваме определена информация поради законови изисквания, например данъчно или търговско законодателство. Ние ще използваме вашата информация само за целите, за които сме ги събрали. Няма да използваме вашата информация за други цели. Ние не използваме вашата лична информация за автоматизирано вземане на индивидуални решения.

5. С кого споделяме вашата лична информация?

Ние ще споделяме вашата лична информация със следните трети страни:

● Доставчици и съветници на услуги: доставчици на трети страни и други доставчици на услуги, които извършват услуги за нас или от наше име, което може да включва услуги за маркетингови кампании, предоставяне на пощенски или имейл услуги, данъчни и счетоводни услуги, изпълнение на продукти, обработка на плащания, подобряване на данните услуги, предотвратяване на измами, уеб хостинг или предоставяне на аналитични услуги; Тези трети страни включват: Google Cloud, Microsoft Azure, MailChimp, Intercom, Stripe, Facebook и др. Всички такива доставчици на услуги ще бъдат обвързани с подходящи споразумения за обработка на данни само от името на София Имплант Център и съгласно неговите инструкции.

● Промоционални партньори: трети страни, с които си партнираме за предоставяне на промоционални дейности, които ще бъдат идентифицирани по име в контекста на тези дейности. София Имплант Център не си партнира с трети страни, които предоставят промоционални дейности в миналото, но възнамерява да си партнира с тях в бъдеще. София Имплант Център обаче не си партнира с такива трети страни в момента. Тези партньори ще бъдат идентифицирани по име в контекста на тези дейности. За по-голяма яснота, София Имплант Център няма да обработва лични данни на клиенти за Рекламни цели или да обслужва Реклама в Услугите.

● Купувачи и трети страни във връзка с търговска сделка: личната информация може да бъде разкрита на трети страни във връзка със сделка, свързана със София Имплант Център, като сливане, продажба на активи или акции на София Имплант Център, реорганизация, финансиране, промяна на контрола или придобиване на целия или на част от нашия бизнес, или в случай на фалит или подобно производство.

● Правоприлагащи органи, регулаторни органи и други страни по правни причини: трети страни, както се изисква от закона или ако смятаме, че такива действия са необходими за а) спазване на закона и разумните искания на правоприлагащите органи; (б) за изпълнение на нашите правни претенции или за защита на сигурността или целостта на нашите Услуги; и/или (в) за упражняване или защита на правата, собствеността или личната безопасност на София Имплант Център, нашите посетители или други.

6. Колко дълго съхраняваме вашата информация?

Ние ще съхраняваме лична информация толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнение на целите, за които събираме личната информация, в съответствие с нашите законови задължения и законни бизнес интереси. Като цяло информацията, получена в хода на предоставянето на нашата услуга, ще бъде блокирана в рамките на няколко дни и изтрита най-късно в рамките на 3 години след края на предоставянето на нашата услуга, освен ако не е поискано или е уговорено по-ранно изтриване, или законовите изисквания за запазване изискват по-дълго съхранение или трябва да съхраняваме такива данни за собствени законни интереси, например за защита срещу заплахи за кибер сигурност. Например националните търговски или финансови кодекси може да изискват запазване на определена информация до 10 години.

7. Как защитаваме вашата информация?

Прилагаме различни мерки за сигурност, за да поддържаме безопасността на вашата лична информация, когато използвате нашите Услуги. В случай, че дадена информация под наш контрол е компрометирана в резултат на нарушение на сигурността, ние ще предприемем разумни стъпки, за да проучим ситуацията и, когато е уместно, да уведомим тези лица, чиято информация може да е била компрометирана, и да предприемем други стъпки, в съответствие с с всички приложими закони и разпоредби.

8. Как защитаваме вашата лична информация, когато има международен трансфер?

Тъй като се намираме в ЕС, всяка предоставена от вас информация ще се обработва и съхранява в ЕС. Ако сте извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, това означава, че личната ви информация може да бъде съхранявана в юрисдикция, която предлага ниво на защита, по-малко надеждно за вашата лична информация, отколкото юрисдикцията, в която обикновено живеете. Ако прехвърляме информация от Европейския съюз на трети страни извън Европейския съюз и в държави, които не предоставят адекватен стандарт за защита на данните, ние или ще сключим договори, които се основават на стандартните договорни клаузи на ЕС с тези страни, или ще прехвърлим информацията в обхвата на Щита за поверителност на ЕС/САЩ. Ако искате да получите допълнителна информация за предпазните мерки, които използваме, моля, свържете се с нас, като използвате данните, посочени в края на тази Политика за поверителност.

Ще предприемем разумни стъпки, за да гарантираме, че вашата лична информация се третира сигурно и в съответствие с приложимото законодателство и тази Политика за поверителност.

9. Бисквитки и други технологии за проследяване.

Услугите ни използват бисквитки, уеб маяци, информация за файлове и подобни технологии, за да ви отличат от другите потребители на Услугите. Това ни помага да ви осигурим безпроблемно разглеждане на Услугите, а също така ни позволява да подобрим Услугите. Бисквитките са части от код, които позволяват персонализиране на работата с Услугите и запазват вашата информация, като потребителски идентификатор и други предпочитания. Бисквитката е малък файл с данни, който прехвърляме на твърдия диск на вашето устройство (като вашия компютър или смартфон). Ние използваме или можем да използваме данните, събрани чрез технологии за проследяване, за:

(а) запомняне на информация, така че да не се налага да я въвеждате отново по време на посещението си или следващият път, когато посетите сайта;

б) предоставя персонализирано съдържание и информация, включително целево съдържание и реклама;

(в) да ви идентифицират на различни устройства;

(г) предоставяме и наблюдаваме ефективността на нашите Услуги;

(д) наблюдаваме показатели като общ брой посетители, трафик, употреба и демографски модели на нашия уебсайт;

е) диагностициране или отстраняване на технологични проблеми; и

(ж) планиране и подобряване на нашите Услуги.

Използваме следните видове бисквитки:

● Строго необходими бисквитки. Това са бисквитки, които са необходими за съществената работа на Услугите, като например за удостоверяване на потребителите и предотвратяване на измама.

● Аналитични бисквитки. Те ни позволяват да разпознаваме и преброяваме броя на посетителите и да видим как посетителите се движат из Услугите, когато ги използват. Това ни помага да подобрим начина, по който работят Услугите, например, като гарантираме, че потребителите лесно намират това, което търсят.

● Бисквитки за функционалност. Те се използват за разпознаването ви при връщане към Услугите. Това ни позволява да персонализираме съдържанието си вместо вас, да ви поздравим по име и да запомним вашите предпочитания (например избора на език или регион).

● Насочващи бисквитки. Тези бисквитки записват вашето посещение на нашия уебсайт, страниците, които сте посетили, връзките, които сте последвали, и също така могат да събират информация за вашата онлайн активност, след като напуснете нашия уебсайт. Ние ще използваме тази информация, за да направим нашия уебсайт, рекламата, показвана на него, и маркетинговите съобщения, които ви изпращаме, по-подходящи за вашите интереси. Може също да споделяме тази информация с трети страни, които ни предоставят услуга за тази цел.

● Бисквитки на трети страни. Моля, имайте предвид, че рекламодателите и други трети страни могат да използват свои собствени маркери за бисквитки, когато щракнете върху реклама или връзка към нашия уебсайт. Тези трети страни са отговорни за определянето на свои собствени политики за бисквитки и поверителност.

Как да управляваме бисквитките? Бисквитките, които използваме, са предназначени да ви помогнат да извлечете максимума от Услугите, но ако не искате да получавате бисквитки, повечето браузъри ви позволяват да промените настройките си за тях. Моля, обърнете внимание, че ако решите да откажете бисквитките, може да не успеете да използвате пълната функционалност на Услугите. Тези настройки обикновено се намират в менюто „опции“ или „предпочитания“ на вашия браузър. Може да използвате и опцията „Помощ“ в браузъра си за повече подробности.

Други инструменти: можем да събираме данни за анализ или да използваме инструменти за анализ на трети страни, като Yandex Metrica, Google Tag Manager, Fullstory, Appcues и Intercom, за да ни помогнат да измерим трафика и тенденциите на използване на Услугата и да разберем повече за демографските данни на нашите потребители.

10. Вашите права за поверителност в Калифорния.

Ако сте жител на Калифорния, Раздел 1798.83 на Гражданския кодекс на Калифорния ви позволява да поискате информация относно разкриването на лична информация на трети страни за целите им на директен маркетинг през предходната календарна година. Можете да правите тази справка всяка година, като ни изпращате имейл на info@sofiaimplantcentre.com.

11. Какви права и избор имате?

Искаме да разберете вашите права и избор относно начина, по който можем да използваме вашата лична информация. В зависимост от това как използвате вашата информация, тези права и избори могат да включват следното:

● Индивидуални права. Имате специфични права съгласно приложимото законодателство за поверителност по отношение на вашата лична информация, която съхраняваме, включително право на достъп и изтриване и право да предотвратите определени дейности при обработка на информацията. Имате следните права по отношение на вашата лична информация, която съхраняваме:

● Право на достъп. Право на достъп до вашата лична информация.

● Право на коригиране. Правото да получите коригиране на вашата лична информация без ненужно забавяне, когато тази лична информация е неточна или непълна.

● Право на изтриване. Правото да получите изтриване на вашата лична информация без ненужно забавяне при определени обстоятелства, например когато личната информация вече не е необходима по отношение на целите, за които е била събрана или обработена.

● Право на ограничение. Правото да получите ограничение на предприетата от нас обработка на вашата лична информация при определени обстоятелства, като например, когато точността на личната информация се оспорва от вас, за период от време, който ни позволява да проверим точността на тази лична информация.

● Право на преносимост. Правото на преносимост ви позволява лесно да премествате, копирате или прехвърляте лична информация от една организация в друга.

● Право на възражение. Имате право да възразите срещу всяка обработка въз основа на нашите законни интереси, когато има основания, свързани с вашата конкретна ситуация. Можете да възразите срещу маркетингови дейности по каквато и да е причина.

Ако искате да упражните някое от тези права, моля, свържете се с нас, като използвате данните за контакт по-долу.

За бисквитки или маркетинг по електронна поща предлагаме следната лесно използваема опция:

● Настройки и предпочитания за бисквитки. Можете да деактивирате бисквитките и други технологии за проследяване чрез настройките в браузъра си.

● Настройки и предпочитания за електронна поща. Ако вече не искате да получавате маркетингови имейли от нас, можете да изберете да се отпишете по всяко време, като следвате връзката за отписване във всеки имейл, който изпращаме.

В допълнение към горепосочените права, като резидент на ЕС, имате право да подадете жалба до местния орган за защита на данните. Допълнителна информация за това как да се свържете с местния орган за защита на данните можете да намерите на http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

12. Как да се свържете с нас?

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно нашата Политика за поверителност или ако искате да упражните правата си, моля, изпратете имейл на info@sofiaimplantcentre.com или ни пишете на адрес: ул. Околовръстен път 251Г, гр. София 1715, България.

13. Актуализации на онлайн политиката за поверителност

Може да правим промени в нашата Политика за поверителност от време на време. Моля, преглеждайте редовно нашите правила, тъй като актуализираните правила ще се прилагат за бъдещото ви използване на нашите Услуги.